In ons bedrijf is staal altijd ‘onderweg’ naar verschillende machines, om als plaatmateriaal, al dan niet verpakt, te worden verladen op een vrachtwagen. Staal is zwaar en hard, met kans op lichamelijk letsel bij ongevallen. Dat willen wij koste wat kost voorkomen. Daarom zijn we een intern veiligheidsproject gestart.

Zo leerden zij de verschillen kennen tussen: onveilige situaties, bijna-ongevallen en ongevallen mét en zónder verzuim. Ook hebben we gesproken over het belang van opletten, tijd nemen, risico’s bespreken, het goede voorbeeld geven en onveilige situaties melden bij de leidinggevende. We frissen de kennis over dit thema regelmatig op en werken nu met een samenhangend geheel van duidelijke procedures.

Deze posters herinneren ons aan die afspraken:

1658212264203.jpg