Disclaimer

Laura Metaal Fabrications, Laura Metaal Road Safety en Laura Metaal Sheet Pile zijn geregistreerde handelsnamen van Laura Metaal Eygelshoven BV. Laura Metaal Staalcenter Maastricht is een geregistreerde handelsnaam van Laura Staalcenter Maastricht BV.

Laura Metaal Holding BV, Laura Metaal Eygelshoven BV en Laura Staalcenter Maastricht BV, hierna genoemd “Laura Metaal” doet er alles aan om via deze website actuele en correcte informatie te verschaffen.

Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Laura Metaal is niet aansprakelijk voor verlies, schade, kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan deze site gekoppelde sites, dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade.