Laura Metaal Hostile Vehicle Protection

De dreiging van terrorisme neemt steeds meer toe en een betere bescherming van mensen en eigendommen is nodig. Laura Metaal Security heeft verschillende beveiligingsproducten ontwikkeld om te voorkomen dat zware voertuigen binnendringen in gebieden die tijdelijk of permanent beschermd moeten worden.