Historie

1937: N.V. IJzerwerk Hollander wordt opgericht

De geschiedenis van Laura Metaal begint in 1937. In dat jaar start Erich Hollander een (zuster)vestiging in Spekholzerheide (Kerkrade-West) genaamd N.V. IJzerwerk Hollander. Deze firma koopt schroot van de mijngebieden in Nederland, België en Duitsland en levert het aan de staalfabrieken van Hoogovens. Daarnaast ontwikkelt en produceert IJzerwerk Hollander verschillende producten voor de mijn- en tunnelindustrie in Zwitserland en Frankrijk. In 1963 loopt de mijnindustrie ten einde en na een aanvankelijk moeilijke periode, richt IJzerwerk Hollander zich op het bestaande productenassortiment in bestaande markten.

1968: nieuwe eigenaren

In 1968 wordt IJzerwerk Hollander gekocht door Laura & Vereeniging samen met Hoogovens. De firma gaat onder de naam Laura Metaal N.V. verder op bestaande markten, maar het productassortiment wordt ook uitgebreid met nieuwe producten zoals vangrails en warmgewalste persdelen voor de zware transportindustrie.

1973: verhuizing naar Eygelshoven

Door noodzakelijke uitbreiding en onder druk van de lokale gemeenschap verhuist de fabriek in 1973 naar Eygelshoven. De naam wijzigt van Laura Metaal N.V. in Laura Metaal B.V. Vanaf dat moment breidt het productassortiment zich verder uit met onder andere zeecontainers en stalen constructiewanden.

1987: vestiging Maastricht wordt geopend

In 1987 opent Laura Metaal BV een tweede vestiging in Maastricht op het industrieterrein Beatrixhaven. De hoofdactiviteiten zijn het decoilen van warmgewalst materiaal en het beitsen van platen.

1994: overname Staalcenter Roermond en opening vestiging Beverwijk

Laura Metaal neemt in 1994 Staalcenter Roermond over, een verwerker van staal en plaat van de Koninklijke Hoogovens. Naar aanleiding hiervan wijzigt in 1995 de naam van de Maastrichtse vestiging in Laura Staalcenter Maastricht en de Eygelshovense vestiging in Laura Metaal Eygelshoven.

Laura Staalcenter Maastricht opent een nieuwe vestiging in Beverwijk. Hier wordt restmateriaal afkomstig van Koninklijke Hoogovens in IJmuiden opgeslagen en gedistribueerd.

1996: brandsnijcentrum

In 1996 neemt Laura Metaal Eygelshoven het brandsnijcentrum van het voormalige Staalcenter Roermond over.

2003: de nieuwe Sundwig Kohler lijn

Laura Staalcenter Maastricht investeert in 2002 in een Sundwig decoilinstallatie die in 2003 in gebruik genomen wordt. Deze nieuwe installatie heeft de mogelijkheid om hoge sterkte stalen van coil tot diverse plaatformaten te verwerken.

2003: concentratie in Eygelshoven

In 2003 worden de bewerkingsactiviteiten van Laura Staalcenter Roermond naar Eygelshoven overgeheveld. De doelstelling hiervan is een concentratie van de bewerkingsactiviteiten van Roermond en Eygelshoven op één locatie. De bedrijfsvoering wordt gecontinueerd onder de naam Laura Metaal Eygelshoven.

2007: ingebruikname van de nieuwe platenbeitsbaan te Maastricht

Laura Metaal Staalcenter Maastricht beschikt met deze nieuwe platenbeitsbaan over een unieke, zelf ontwikkelde installatie. Deze kan platen op continue wijze beitsen met een kwaliteit die niet van contibeitsen te onderscheiden is.

2009: hoge-sterkte decoillijn wordt geïnstalleerd

In 2009 investeerde Laura Metaal in de een zware decoillijn voor hoge-sterktestaal, de FIMI. Deze lijn kan tevens knippen tot 20 mm dikte.

2010: CE-certificaten voor bermbeveiliging

In 2010 werden de eerste CE-(conformiteits-)certificaten op Bermbeveiligingsproducten behaald. Het CE-(conformiteits-)certificaat werd in feite een bevestiging dat Laura Metaal Eygelshoven van het product de conformiteit met alle toepasbare richtlijnen kon bewijzen, en wordt gezien als paspoort tot de Europese handelsmarkt.

2011: Laura Metaal Staalcenter Maastricht volledig overkapt

In 2011 wordt gestart met het bouwen van twee nieuwe hallen in Maastricht. Alle inkomende coils worden nu binnen opgeslagen, dit is weer een stap richting steeds hogere kwaliteit van de dienstverlening.

2011: Laura Metaal Fabrications investeert in een pons laser machine van Trumpf

De Trumatic 600L is de laatste aanwinst van Laura Metaal Fabrications.

2012: nieuwe FIMI decoil lijn voor Laura Staalcenter Maastricht

Voltooiing van Masterplan Maastricht: nieuwe FIMI-lijn en alle staalvoorraad onder dak; geoptimaliseerde logistiek en kwaliteit.

2013: installatie van 14m Ermak kantbank

14.2 meter-2000 ton kantbank operationeel in Eygelshoven

2017: upgrade van Laura Staalcenter Maastricht FIMI line

Upgrade of Maastricht Fimi line – nu sterkste van Europa.

2017: Laura Metaal Fabrications investeert in dubbele lasrobot

Om beter te kunnen inspelen op de wensen van de klant heeft Laura Metaal Fabrications geïnvesteerd in een lasrobot met dubbele manipulator. De installatie meet 36 meter met twee lasrobots die afzonderlijk van elkaar kunnen lassen. Daarnaast bestaat het uit twee opspanstations, zodat als aan het ene product wordt gelast het ander kan worden ingespannen. Stalen producten van 2,5 meter breed met een totaalgewicht van 6 ton (inclusief lasmal) kunnen 360 graden worden gedraaid. De opspanbreedte bedraagt 14 meter.

2018: Laura Metaal Fabrications investeert in 14m 6kW Fiber Laser

Met de Tecoi 1430CF-6kW Fiber Laser sluiten wij aan op de behoefte van de markt. Met een wisseltafel van 14.000 bij 3.000 mm bieden we een hoge flexibiliteit in afmetingen. Snijden van iedere gewenste dikte is mogelijk d.m.v. geoptimaliseerde snelheid met het Double Fiber Proces (DFP).