SoftGuard HBB

De keuze van een geleiderailconstructie wordt in eerste instantie bepaald door de wegcategorie en de bijbehorende (ontwerp) maximumsnelheid.

Voor Autosnelwegen geldt H2 conform NEN 5190 en NEN 5191 zoals door Rijkswaterstaat bepaald. Voor het onderliggende wegennet zijn er meer en beter passende constructies beschikbaar; zowel voor een betere herkenbaarheid, alsmede in het licht van de  functionaliteit van de weg.

Conform het Handboek veilige inrichting van bermen, Niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom, CROW Publicatie 202, kunnen de volgende constructies worden toegepast in de volgende situaties:

Wegcategorie aardebaan Max. Snelheid Risico’s derden Risico’s inzittenden
Nat. Stroomweg (NSW/Snelw) 120km/u H2 H2
Reg. Stroomweg (RSW) 100km/u H2 H2
Gebiedsontsluitingsweg OW) 80km/u N1-1 N1
Erftoegangsweg (ETW) 60km/u T1-1 T1

Wegcategorie kunstwerk:   Kruisende, bovenliggende infrastructuur      
Onderliggende infrastructuur Maximum snelheid NSW RSW GOW ETW
Nat. Stroomweg (NSW/Snelw) 120km/u H2 H2 H2 N1
Reg. Stroomweg (RSW) 100km/u H2 H2 H2 N1
Gebiedsontsluitingsweg OW) 80km/u H2 H1 N1 N1
Erftoegangsweg (ETW) 60km/u H2 H1 N1 T1
Spoorlijn   H2 H2 H2 N1
Rivier/kanaal   H2 H1 N1 N1
Beek/sloot   H2 H1 N1 T1

Softguard HBB is een ‘familie’ van geleiderail-constructies en past goed en veilig aan elkaar. Stijfheidsovergangen kunnen eenvoudig door wijziging in de paalstand gerealiseerd worden en de geleiderail kan eenvoudig aan andere constructies worden verbonden. Voor keringsniveau H2 is tevens een Softguard product beschikbaar.

Type Type Prest. Wn Asi C-maat Paalafst. CE
Softguard HBB 4,00 Aardebaan N2 W5 (1.5 m) A 1,4 m 4,00 m Ja
Softguard HBB 2,00 Aardebaan N2 W4 (1.3 m) A 1,2 m 2,00 m Ja
Softguard HBB 2,0b Aardebaan N2 W3 (1.0 m) A 0,9 m 2,00 m Ja
Softguard HBB 1,33 Aardebaan N2 W2 (0.8 m) A 0,7 m 1,33 m Ja
Softguard HBB 0,67m Aardebaan N2 W1 (0,6m) B 0,5 m 0,67 m Ja
Softguard HBB 1,33 Aardebaan H1 W4 (1.3 m) A 1,2 m 1,33m Ja
Softguard HBB 1,33+ Aardebaan H1 W3 (1.0 m) A 0,9 m 1,33m Ja
Softguard HBB 1,33 Kw Kunstwerk H1 W2 (0,8 m) A 1,2 m 1,33m Ja
Softguard H2 enkel Aardebaan H2 W8 (3,4m) A 2,9 m 2,00m Ja
Softguard H2 Plus enkel Aardebaan H2 W5 (1,6m) A 1,2m 2,00m Ja
Softguard H2 Kunstwerk Kunstwerk H2 W6 (1,8m) A 1,3m 1,33m Ja